Březen 2009

Záklínadlo proti temným silám

28. března 2009 v 10:00 | Triany |  Lektvary a Kouzla
POSTUP-3x za sebou vyslov po západu slunce vyslov
KLANÍM SETI PŮLNOCI TICHÁ A VZÝVÁM SLUHY TVOJE BI NA POMOC MI V DOBRÉM PŘIŠLI A VYPUDILI ZLO KTERÉ TU ZAPUSTILO KOŘENY ABY ŠTĚSTÍ A LÁSCE NEPŘÁLO.PROTO MUSEJÍ P PŘIJÍT SÍLY DOBRA A DUCHOVÉ LASKAVÍ ABY TOTO MÍSTO BYLO VYČIŠTĚNO OD SIL ZÁKEŘNÝCH A PODLÝCH. VE JMÉNU HVĚZD NESPOTEČNÝCH VÁS ŽÁDÁM VYPLENTE ZLO A OCHRANTE TOTO MÍSTO.tAKOVÁ JE VŮLE MOJE!

Ochrana proti upírům

27. března 2009 v 17:33 | Triany |  Upíři
ahojky jsme tuu :) na celý víkend :)) a pokud v týdnu nepřinesu nákou kouli tak an furt
Bolí Tě za krkem nebo pod lopatkou, cítíš se unavený ve společnosti určitého člověka? Tak vztyč
ukazovák a prostředník do písmene V. Palec a prsteníček spoj v kruh. Malíček schovej do dlaně. Brní-li Tě ruka, máš před sebou energetického vampíra… Většinou to nevědomě dělají malé děti a důchodci - upoutáním pozornosti na sebe Ti čerpají energii. S takovým člověkem se nehádej, nereaguj na něj, nedívej se mu do očí a pokud to půjde, tak se k němu otoč bokem…

nestíhám

17. března 2009 v 16:51 | Triany
ahoj všichni nestíhám jsem chodit ani na blogy SB mám furt zaracha chodíms em tajně jen na skok moc se omlouvám :(

Woodoo

12. března 2009 v 16:09 | Triany |  Magie
Sekty provozující černou magii, zabývající se především různými praktikami souvisejícími s ovlivňováním života druhých (láska, náklonnost a další city zajišťované pomocí magie) a na druhé straně ochranou před černou magií protivníků, jejichž významným prvkem je existence zombie (mimochodem, vznik zombie je prováděn podáním tetrodotoxinu z japonské ryby fugu nebo semeny durmanu, takže dojde k omezení duševních schopností, zombie je bez paměti a duševních schopností, má strnulý pohled a poruchy chování) a používání panenky woodoo - zapichováním jehel do těla panenky se navozuje bolest a poruchy v tomtéž místě u očarované osoby

Retězák

9. března 2009 v 12:37 | Triany
Jídlo
1. Máš rád zeleninu? : jo ujdt
2. A co ovoce? : jj takýý
3. A co ze zeleniny nejradši? :mrkev,salát

Dělení Magie

9. března 2009 v 12:18 | Triany |  Magie
ahoj
Já jsem tet nemocná a tak jdu potají na comp a naštívit všechny moje SB :) a + další článek :)
Dělení magie:
Magie jakožto taková do sebe pojímá značné množství nejrůznějších praktik a operací, utvářejíce tak její povahu a druh. Následkem tohoto pak magii můžeme tříditi a to z různých hledisek do několika základních kategorií, kteréž se následně dále dělí.
1) pohled dle účelu: - magia alba (bílá magie)
- magia nigra (černá magie)
Toliko diskutovaná otázka dělby magie na "bílou" a "černou" není ve své podstatě odvislá od magie samé, neboť ta vždy pracuje dle jedněch a týž zákonitostí, nýbrž jest problematikou osobnosti mága. Kritériem zde jest dosažený stupeň etiky a morálky (duchovní zralosti) hierofantovi. Obecně pravíme, že magie "bílá" jest vymezena altruistickými skutky dobra a magie "černá" egoistickými a egocentrickými počiny zla. Připustíme-li relativnost právě zmíněných pojmů "dobro" a "zlo", ježto jsou různými individualitami vnímány odlišně, neboť vystupují jakožto výslednice návyků společenských norem etiky a morálky, jest zřejmé, že tyto normy, jakož i samotné jejich chápání mohou a jsou odlišné od doby, místa i kultury a v důsledku tohoto více či méně proměnlivé. Na právě popsané nutno nahlížeti z univerzálního pohledu jsoucna. Meditace nad tímto předmětem může adeptu otevříti i jinou dimenzi zkušenosti a chápání tohoto problému.
2) Hledisko předmětu:-magia naturalis (přírodní magie)
- magia innaturalis (magie nadpřirozená)
Toto dělení jest dělením základním, kteréž se dále větví, neboť obsahem hlediska předmětu jest celá škála nejrozmanitější magické praxe.
Magia naturalis - pracuje s magickými činiteli skrytými v přírodninách (astrální esence neb kvintesence rostlin, nerostů - zejména drahokamů a polodrahokamů, určitých živočišných substancí apod..). Vychází ze spagirické alchymie, jak původní tak více méně zprofanované, jejímž předmětem jest příprava tzv. arkán, filtrů, mumií atd..

Magia innaturalis - pracuje se stávajícími, neb uměle vytvářenými astrálními útvary. (bytostmi živlů, elementály, elementáry, larvami apod..); jejím zvláštním druhem jest "nekromantie" někdy také nazývána "nigromantie" (vyvolávání "duší zemřelých lidí", v pravé podstatě se jedná o evokaci astrálního těla zemřelého, kteréžto má pouze dočasného trvání, leč vě většině případů jde pouze o různé formy astrálních larev, vytvořivších za života zemželým). Také tato magie vychází z alchymie avšak spirituální. Všeobecně jí dále dělíme na : psychurgii (magie nižší) a theurgii (magie vyšší, neb božská).

Psychurgie: toto odvětví magie jest zaměřeno na vlastní astrální dimenzi operatérovu, uskutečňující se jakož evokace a instrumentalizace objektivizovaných sil jeho transcendentního subjektu, kteréžto jsou zasvěcenci označovány coby síly démonické, reprezentujíce krom jiného, nejhlubší vrstvy fylogenetické zkušenosti člověka, sahajíce až k prožitkům atavismů, jejichž kořeny vedou k podstatě dračích kultů. Rozlišujeme psychurgii konstruktivní. Do této oblasti magického snažení spadá zhotovování pantakulí, talismanů, amuletů, sigílií, zrcadel, voltů a pod.; psychurgii evokativní. Fenoménem této velmi lákavé kategorie jest pasivní, především pak aktivní styk s astrálními entitami různých kvalit.
Theurgie: jest zaměřena na účelovou komunikaci s kosmogenními silami vyššího řádu. Jedná se o výrazně ritualizovanou formu praxe, jejímž předpokladem jest dosažení vyšší úrovně duchovního vývoje operatéra. Pojímá do sebe oblasti invokativní (andělé, géniové apod.), evokativní (duchové živlů, sféričtí pragéniové a pod.) a kreativní (práce s egregory).
Existuje ještě celá řada druhů magie a jejich praktického použití, kteréž se navzájem doplňují a prolínají. Zmíniti se o všech jest takřka nemožné a především neúčelné. Adept na své cestě teoretického a praktického poznávání bude moci sám poznati i jiných, mnou neuvedených, magických systémů a modelů, jakož např.: magie zvědná, sférická, kabalistická, enochiánská atd.. Nutno ještě poznamenati, že zde předložené jest pouze jedním z mnoha existujících pohledů na rozdělení magie, a jest pouhým nástinem pro hledajícího, nikoli vyčerpávající látkou.

zdroj:www.darkprincess.blog.cz

Víno pravdy

5. března 2009 v 17:05 | Triany |  Magie
ahoj dnes jsem tu potají tak jsem dávám článek ale obíhámt SB nestihnu ale moc vás mám ráda
Smíchej bílé a červené víno v poměru 2 : 1 při úplňku na volném prostranství, nejlépe na poli nebo na louce. Smíchaná vína musíš třikrát pomalu přelévat z jedné nádoby do druhé. Pak doma toto víno opatrně ohřej a nalij do něj 2 lžíce kořalky (na 1 litr vína), přidej 3 špetky majoránky, na špičku nože bílého pepře, stajné množství saturejky a petrželové natě a nakonec 2 špetky skořice. to vař sedm minut. Odvar stále míchej, a odříkávej následující slova:
"Co budu chtít vědět,
mi sděleno bude.
Pravda vyjde najevo,
i kdyby byla v sudu.
Ty mi řekneš všechno, na co se tě budu ptát,
ne-li, pak budeš litovat..."
Víno musíš použít do 10 dní. Jestliže ti z něj zůstane, bez milosti ho vylej. Uvedená osoba by ho měla pít z kovové číše a když se jí po jednom doušku na něco zeptáš, vyzradá ti to.

zarach

1. března 2009 v 7:25 | Triany
caw zase nestíhám tak prominte mám zaracha ömlouvám se moooooooc SB a nemže te mně táta mi comp zakázal.