Květen 2009

Křišťál

31. května 2009 v 15:00 | Triany |  Tajemno
Sám název křišťál pochází z řeckého krystallos, což znamená led a chemicky je to oxid křemičitý, čili odrůda křemene. Je bezbarvý a průhledný, někdy mírně zakalený.
Tento kámen je znám již z neolitu, což je 12. tisíciletí před naším letopočtem. V době starověkého Říma se dodával na trh z Alp pod názvem zkamenělý led. Připomíná jej i Plinius st. Název quarz poprvé zavedl v r. 1529 Agricola.
Východní národy jej uznávaly jako kámen trpělivosti a dokonalosti a dokonce Tibeťané jej používali jako lék na rány. Brousily se z něj koule, které sloužily k magickým účelům. Léčily se jím bolesti žaludku i srdce a pití z křišťálové číše chránilo před bolestí zubů. Křišťál v ústech mírní žízeň. V buddhismu patří mezi sedm drahocenností.
V přírodě je velmi rozšířen. Historicky známou oblastí je Srí Lanka, Barma, Keňa, Madagaskar a hlavně Brazilie, v Rusku na Urale. Zvláště významné lokality jsou v Alpách, kde se těží. Nedaleko Münsteru byly nalezeny kříšťály o hmotnosti 700 kg. Můžeme objevit až 7 metrů dlouhé krystaly (z Madagaskaru).
Největším vybroušeným křišťálovým předmětem je koule o průměru 33 cm a o hmotnosti téměř 49 kg. Byla vybroušena v Číně z velkého bloku nalezeného v Barmě a nalezneme ji v Smithsonian Institutu ve Washingtonu. Tady také nalezneme největší drahokamově opracovaný křemen, brazilský křišťál asi o 7 tis. karátech.
Křišťál je symbolem průzračnosti a čistoty, stejně jako čistoty myšlenky a jasnozřivého ducha. Světlo, jež křišťálem proniká, je tradičním obrazem čistoty, moudrosti. Je obdivován mystiky, fantaztickými vyprávěči, stejně jako surrealisty.
Podle indické mineralogie se křišťál liší od diamantu pouze stupněm svého zrání - křišťál je nedostatečně "zralým" diamantem.
Hrdinové východu i západu se při hledání královské moci na konci temného lesa setkávali s křišťálovým palácem.
V oceánsko-australském a severoamerickém šamanismu je považován horský křišťál za "kámen poznání" uvolněný z nebeského trůnu a za nástroj jasnozřivosti šamana. Na Borneu šaman Dayak používal různé magické předměty, z nichž nejdůležitější byly křišťály (batailau) k vyhledávání duše nemocného.
Na ostrově Dobu (Melanézie) pozoruje léčitel osobu, která vyvolala nemoc v křišťálu. V Austrálii je horský křišťál, jenž hraje důležitou roli při zasvěcení léčitelů, nebeského původu. Často je považován za zlomek, který se oddělil z trůnu Nejvyšší nebeské bytosti. Stejně je tomu i u Negritů z Malacca. U Semangů a Dayaků používají šamani tento "kámen poznání", protože odráží vše, co přichází do duše nemocného, ale i kam duše nemocného zabloudila. U Negritů vidí léčitel v křišťálu rovněž nemoc. Podle nich je křišťál obydlen duchy, kteří jim ukazují nemoc.
V symbolismu u amerických indiánů je křišťál považován za posvátnou substanci nebeského původu, který vede k jasnozřivosti, moudrosti, věštění a schopnosti létat. Tyto průhledné nebo průsvitné kameny jako je křišťál, křemen, obsidián, diorit, byly tradičně prérijními Indiány používány jako talismany a zprostředkovatelé vizí - usnadňovaly trans, který dovoloval vnímání neviditelna. U Navahů horský křišťál zvedal Slunce - osvětlovače světa.U Májů kněží dávali zlomky horského křišťálu do medoviny a pak se probouzelo jejich vědomí a mohli číst v budoucnosti.
Horský křišťál byl ve velké vážnosti také u prvních křesťanů, kteří jej považovali za symbol Neposkvrněného početí. Ve Skotsku některé rody uchovávaly křišťálové koule, které považovali za kámen vítězství. Voda, ve které je omývali, byla používána jako lék pro zvířata a lidi. Horský křišťál je zejména v Austrálii a na Guinei považován za dešťový kámen par excellance. Podle Plinia byl již používán v antické medicíně, zejména na ledvinové nemoce.
Podle arabské tradice ochraňuje před nočními děsy.
Prei-litho, Orfeova bášeň o kamenech, opěvuje křišťál, jež je původcem plamene, milostné vášně, stejně jako vyvolává božskou lásku.
Jak v Austrálii, tak i na Západě, symbolizuje křišťál fluidní nebo zářivou látku z onoho světa, jiných úrovní, pro člověka neznámých. Představuje schopnosti dané člověku neviditelnem, jiným, nadsmyslným alternativním světem. V Jižní Americe je křišťál nazýván nebeským kamenem a je symbolem magické substance, která pronikne-li do očí a těla kněze, umožňuje vidět mimo vězení těla.
Podle většiny irských textů, přilétali poslové z onoho světa jako ptáci. Když však připluli po moři, používali skleněných nebo křišťálových člunů. Tyto materiály očividně symbolizují technickou dokonalost nedostupnou člověku. Průhlednost křišťálové lodi také symbolizuje nehmotnost cestovatele a duchovní charakter jeho poselství. Elfové jako například Cendrillon měli skleněné nebo křišťálové sandály. Křišťálový palác je archetypem snu a snění. Astrologicky je křišťál připisován Kozorohu, Lvu a Vodnáři.

zrdoj:darkprincess.blog.cz

Antiopa Vůdkině Amazonek

24. května 2009 v 11:06 | Triany |  Amazonky
Nejznámější nositelkou tohoto jména byla vůdkyně Amazonek. Zajal ji hrdina Héraklés, když plnil úkol pro mykénského krále Eurysthea a vypravil se k Amazonkám, aby získal pás královny Hippolyty pro Eurystheovu dceru.
Intrikami bohyně Héry tam došlo k ozbrojenému střetu, v němž Amazonky utrpěly porážku. Jejich vůdkyně Antiopa byla zajata a Héraklés ji daroval svému příteli Théseovi, ten si ji odvedl do Athén a údajně se s ní oženil. Když Amazonky táhly do Athén, aby svou družku osvobodily, Antiopa - zamilovaná do Thésea - se postavila po boku svého muže proti nim a nakonec v boji zahynula.

Královna Amazonek Hippolyta

24. května 2009 v 11:04 | Triany |  Amazonky
Hippolyta ( latinsky Hippolyte) byla v řecké mytologii dcerou boha války Area a jeho milenky Otréry. Byla královnou Amazonek.
Její otec jí daroval nádherný pás, který nosila jako odznak své královské moci. Po jejím pásu zatoužila dcera mykénského krále Eurysthea. Bylo to v čase, kdy byl u něj ve službě hrdina Héraklés a tomu král uložil, aby pás přinesl.
Když dorazil k Amazonkám a Hippolyta se dozvěděla, proč přišel, sama mu svůj pás nabídla na znak úcty. Do toho se vložila žárlivá manželka nejvyššího boha Dia Héra. Rozšířila zvěsti, že Héraklés přišel Hippolytu zajmout a odvést ji do otroctví. Amazonky zaútočily, avšak po statečném boji podlehly síle Héraklových ozbrojenců. Hippolyta za svůj pás vykoupila svobodu zajaté bojovnici Melanippě. Další zajatkyní byla vůdkyně Antiopa, tu přiřkl Héraklés příteli Théseovi, který si ji odvedl do Athén a prý se s ní i oženil. (Jiná verze však praví, že Melanippé a Antiopa jsou jedna osoba, a že manželkou Théseovou se nikdy oficiálně nestala.)
Když poté Amazonky přitáhly k Athénám, aby Antiopu osvobodily, ona bojovala po boku Thésea, do něhož se zamilovala, v tom boji padla. Královna Hippolyta se po neúspěšné výpravě vzdala své moci, uprchla a prý se utrápila žalem.
Jiná Hippolyta byla manželkou krále Akasta z Iólku. Pokusila se svést fthíjského krále Pélea a když to nemělo úspěch, obvinila jeho ze svůdcovství a žádala manžela, aby ho potrestal smrtí. Péleus však Akastově pomstě unikl a naopak později jeho i Hippolytu zabil.

Amazonky(Podrobně co je to zač..)

24. května 2009 v 11:01 | Triany |  Amazonky
Amazonky ( latinsky Amazones) byl v řecké mytologii mytický národ bojovných žen.
Sídlily pravděpodobně na severním pobřeží Malé Asie nebo ještě východněji ke Kavkazu. Uvádí se také oblast Krymu.
Byly národem, kterému vládly ženy. Cvičily se v boji, sloužily ve vojsku. V té době zůstávaly pannami, teprve po skončení vojenské služby se vdávaly a rodily děti. Veřejná moc však zůstávala v jejich rukou. Naopak muži vedli domácí život s povinnostmi, jaké zastávaly jinde vdané ženy.
Jméno Amazonek je vykládáno od slova "amazoi", to je bezprsé, protože kvůli boji si prý v mládí odstraňovaly jeden nebo oba prsy, aby nepřekážely.
Styky Řeků s Amazonkami byly téměř bez výjimky válečné. Tak proti jejich královně Hippolytě vedl válečnou výpravu velký hrdina Héraklés. Doprovázel ho athénský král Théseus a přivedl si zajatou vůdkyni Amazonek Antiopu, se kterou se oženil. Když ji přišly jeji družky osvobodit, zamilovaná Antiopa s manželem bránila Athény a v boji zahynula. Proti Amazonkám táhl také hrdina Bellerofontés. Poslední známý válečný stav zažily Amazonky se svou královnou Penthesileiou, kdy přišly na pomoc obléhané Tróji. Královna zahynula v souboji s achajským hrdinou Achileem. Amazonky dostaly zpět Penthesileino mrtvé tělo, avšak přísahou se musely zavázat, že již nikdy proti Řekům nezvednou zbraně.

Kouzelná Studánka

24. května 2009 v 10:53 | Triany |  Tajemno
Pokud máš rád (-a) vodu a miluješ přírodní kouzla, tak zkus kouzelnou studánku. Kdo do ní hodí kamínek, tak tomu splní přání. Stačí na to jen mísa na studánku a pár kamínku z přírody.
Do mísy lij vodu a přitom říkej:
"Bublinkami studna šumí, roztodivná kouzla umí."
Potom vezmi kamínek, chvíli ho podrž v ruce a vtiskni do něj přání, aby byla studna silná a plnila přání toho, kdo do něj hodí nějaký kamínek. Potom ho hoď do studánky a zaříkávej:
"Vodních sil hluboké hájenství, skrýváte prazvláštní tajemství. Sílu této studni dejte, kouzlu mému požehnejte."
Tím studánku aktivuješ. Příště už jen někdo vezme kamínek, chvíli ho podrží v ruce a bude myslet na své přání. Vhodí jej do studánky a pak už jen může čekat na splnění přání. Kamínek si můžeš do studánky samozřejmě vhodit i Ty.

zrdoj:darkprincess.blog.cz

Xena Warrion Princess

19. května 2009 v 17:39 | Triany |  Xena Warrior Princess
Celý seriál je vlastně historická fantasy, odehrávající se ve starověkém Řecku. Je však důležité upozornit, že není časově ohraničen, proto se v něm střetneme s různými orientálními, egyptskými i středověkými prvky. Seriál nám přibližuje dobrodružství udatné bojovnice jménem Xena (Lucy Lawless), která bojuje s vlastní minulostí a snaží se napravovat své hříchy. Xenu během jejího putování doprovází Gabriela (Reneé O'Connor), mladá dívka, která se stane nejlepší přítelkyní právě Xeny. Z Gabriely se postupem času stává sebevědomá žena a její charakter se naplno vyvíjí.
Xena: Princezna bojovnice si půjčuje jména i témata z různých mytologií po celém světě, a tyto mytologie a především zápletky jednotlivých epizod si upravuje podle potřeby. Historické osobnosti a události z různých časových epoch a mýtů se často v seriálu objevují, zatímco Xeně a Gabriele jsou mnohdy připisovány důležité historické události. Hlavní dvojice se tak setkává s Homérem či Helenou Trojskou, ale i s Caesarem. Právě mix těchto různých období a mytologických prvků udělal z Xeny kultovní seriál konce 90. let. Zároveň byla Xena jedna z mála show, která se dostala mezi fanoušky pomocí internetu - lidé tak mohli okamžitě diskutovat o aktuálních věcech týkající se seriálu. Fandom Xeny je proto stále živý i v současné době.

Černá Magie podrobněj

16. května 2009 v 11:01 | Triany |  Temnota a Zlo
Černá magie (latinsky magia nigra) je magie, která bývá nejčastěji definována jako praktická magie k jejímuž použití vedou sobecké účely[1]
Z hlediska křesťanství a církví je pohled na to co je černá magie lehce odlišný od pojetí, jak byla definována okultisty. Vzhledem ke skutečnosti, že křesťanské církve byly v historii dominantní až monopolní v oblasti vzdělání je tento pohled velmi rozšířený. Katolické církve definují černou magii, jako magii, která je lidem předávána ďáblem za účelem páchání zla. Prostředkem k takové magii jsou různí démoni, kteří umožní člověku činit nadpřirozené věci. Tito démoni sloužící provozovateli černé magie jsou tak chápáni jako satanův nástroj.[2]
Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání, ale čistě a pouze využívání energie získané jejím užitím pro své potřeby. V bílé magii je jakýkoli magický úkon použit pro změnu či získání energie třetí straně - bez nároku na získání jakékoli energie pro sebe. V černé magii je tomu právě naopak. Pojmy jako zlá, negativní, špatná jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému.

zrdoj:wikipedia.cz

Jak věštit ze snu

9. května 2009 v 17:26 | Triany |  Věštění
Pořiď si kořen puškvorce a na dvě hodiny ho vlož do teplého slunečnicového oleje. Nádobu dobře uzavři a umísti na sluneční světlo. Kolem nádoby rozlož listy máty peprné a posyp je solí, kterou smícháš se zeminou. Tu si musíš vzít z kraje lesa.
Po dvou hodinách silně foukni do kruhu a nádobu otevři. I do ní třikrát foukni, třikrát ukazovákem pravé ruky zamíchej olej a před spaním si olejem natři kůži na zápěstích. Nádobu s olejem odlož do tmy a chledu.

Banner

9. května 2009 v 17:24 | Triany

Keltský kříž

9. května 2009 v 12:45 | Triany |  Tajemno
Keltský Kříž - Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa (Annwn) a k vyšší energii a znalostem. Toto je uskutečněno vertikálními rameny kříže představujícími jiný svět a horizontálními rameny představujícími fyzický svět (Abred).
Okole setkání těchto dvou světů je kruh jako symbol jednoty.
Někde jsem také četl, že tento význam se používá pro Keltský Kříž v křesťansví, ale původně prý to byl kříž plodnosti: kříž byla mužská rozmnožovací síla a kruh ženská. Je tu tím pádem veliká podobnost s egyptským křížem života s Anchem

Kamenné kříže, plné ornamentů, s kruhem v oblasti křížení břeven, jsou charakteristické pro irské, tzv. keltské křestanství.

Tyto kříže můžeme vidět dodnes poblíž starých irských opatství a na hřbitovech. Takové zobrazení kříže se nachází také ve starých irských rukopisech, které pocházejí ze 6., 7. a 8. století našeho letopočtu. Ornamenty, které pokrývají břevna křížů, jsou charakteristické pro pozdněkeltskou kulturu, která se v Irsku udržela v rozkvětu i v době, kdy kontinentální Evropu ničily hordy nájezdníků v době stěhování národů, po úpadku Říše Římské. Takové kříže vznikaly v době Artušových rytířů Kulatého stolu.

Jak se stal součástí keltského kříže onen kruh?
V Irsku původní keltské náboženské představy pozvolna splynuly s křesťanstvím, a k posvátnému znamení kříže se přidružil mnohem starší posvátný prvek - sluneční kruh. Obdobně vypadá bretonský kříž, který je vlastně zároven stále Taranisovým kolem- slunečním znamením, které dělí kruh bud čtyřmi loukotěmi, anebo osmi. Taranisovo kolo bylo považováno za mocný amulet. A mocným amuletem se stal kříž, který obě znamení spojuje. Tento malý křížek je vlastně upomínkou na bílé kamenné kříže, které jsou již více než tisíc let spjaty s krajinou Smaragdového ostrova. Svému nositeli by měl přinášet mír duše, harmonii a světlo.

Dům U černé matky boží

8. května 2009 v 9:59 | Triany |  Temnota a Zlo
Dům u Černé Matky Boží je vrcholné dílo české kubistické architektury. Vystavěn byl v letech 1911-1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára.
Dům se nachází na Starém Městě mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem. Název pochází od barokní sošky, která je umístěna na jeho průčelí. Dnes je v něm umístěno muzeum českého kubismu Národní galerie v Praze.

Dům u Černé Matky Boží stojí na místě původního barokního domu rytířů Granovských, po kterém převzal jeho název.[1] Byl vystavěn byl původně jako obchodní dům na základě požadavků obchodníka Františka Herbsta. Zajímavostí je, že původní Gočárův návrh domu nesplňoval požadavky posuzovatele stavby - pražského magistrátu - na dokonalý soulad s historickým prostředím. Gočár na to reagoval tak, že dům doplnil o další kubistické prvky - např. více kubistický vchod nebo balkónové zábradlí.
V suterému byla původně vinárna, v prvním patře kavárna a ve druhém obchody s textilem.[2] Třetí patro bylo určeno pro kanceláře a čtvrté pro byty. Kubisticky byl zařízen i interiér včetně nábytku a ostatních detailů.


zdroj:wikipedia.cz

SB

8. května 2009 v 9:55 | Triany
ahojky prominte ale všimla jsem si že mám hodně SB na které nemám čas a mám jich zbytečně hodně a pak nestíhám proto jsem jich pár vymzala tak se koukněte jestli tu jste a pokud ne tak jsem vás vymzala z důvodu že nemám čas a nestíhám chodit na tolik blogů prominte moc.

SB co si nehávám:

zbytek jsem smazala prominte.

nestíhám

7. května 2009 v 15:05 | Triany
mooc prominte rozbil se mi notebook tak ¨tu nebudu omlovám se moc

Co je to Aura?

2. května 2009 v 16:01 | Triany |  Tajemno
Co je to aura?
Podle slovníku je aura neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé. Protože energetické pole existuje kolem každé věci, má auru dokonce kus skály nebo kuchyňský stůl. Ačkoliv aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu "aura", které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.
Zapomenutá schopnost - Lidé byli schopni vidět auru od pradávna. Mnohé staré skalní kresby zobrazují lidi s podivnými kruhy kolem hlav. Svatí byli znázorňováni se zářící nebo zlatou aurou ještě do nástupu křesťanství. Takovou svatozář kolem hlavy je možné nalézt na starých obrazech z Egypta, Řecka a Itálie.
Význam barevného spektra
Barva je forma projevu a existuje v souznění se zvukem a dalšími aspekty energetické povahy. Barva je objektivní médium, jehož pomocí se přenáší energie / informace a tudíž můžeme říci, že světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Barvy v auře je nutno chápat jako různé energeticko informační hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání. Barva v naší auře je vyjádřením druhu síly, kterým se projevujeme v životě. Prezentujeme tak svému okolí své postoje, návyky a ukazujeme na dosažený stupeň naší lidské a duchovní zralosti.
Každá barva barevného spektra poukazuje v závislosti na tom, v které části aury se nachází, na různé vlastnosti a kvality. Velký význam z hlediska interpretace mají sousední barvy, které se navzájem prolínají, jakož i intenzita odstínů, tónů, množství skvrn a jejich umístění v auře. Každý barevný tón i odstín má svůj vlastní charakter projevu a tudíž i významu, a je ovlivněn celou řadou druhotných příčin, faktorů a vzájemných vazeb.
Taktéž jako jeden z dalších pohledů ve vnímání barvy je podstata vnitřní harmonie barvy, tedy kvalita, která vyjadřuje nosnou informaci involučního či evolučního významu, daná polaritou + a - , tedy jasností a čirostí, nebo bahnitým, zakaleným tónem. Současně tímto vypovídá o velmi důležité informaci, která se týká blokace na barvu, kterou se projevuje karma v našem současném bytí.
Barvy v auře se také mění v závislosti na tom, jak se měníme my sami. Barvy, které zobrazují naše emoce či myšlenkové procesy se mění relativně rychle oproti barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené duchovní zralosti, charakter, podvědomí, nebo jiné informace karmické povahy, které již mají stabilnější ukotvení.
Jednotlivá, vzájemně se prolínající barevná seskupení se navzájem mísí a vytvářejí různé formace mrakovitých struktur, které mají svůj specifický význam v závislosti na jejich umístění, barevnosti, čistosti či zakalenosti. Vypovídají o našich charakterových rysech, návycích či předpokladech v osudu jedince.
Další formou barevných projevů v auře jsou barvy smíšené, které vytváří celou škálu dalších barevných odstínů. Některé z těchto barev, jako je například šedá, hnědá, sinavě zelená nebo špinavě purpurová se v auře vyskytují lokálně a tudíž nevytváří základní barvu aury. Lokální místa těchto specifických barevných hodnot poukazují na disharmonické projevy. Jsou to barvy, kterých by se měl člověk snažit zbavovat, protože mu znemožňují vnímání a projevování se v citové a duchovní kvalitě.

zrdoj:www.darkprincess.blog.cz

Nový Layout

2. května 2009 v 15:23 | Triany
Zdravím
Takže jste si asi všimly nového laye který se jmenuje "Warrion Princes" a vytvořila mi ho Spřátelený Blog Lavine a moc ji děkuji.Jinak už jsem dolouho potřebovala zmněnu a tenhle layout se mi moc zalíbil a děkuji i za ikonku je přeskrásná.Jinak mne mrzí že nestíhám ale to kůli škole a hlavně Matice která mi nejde ostatní předměty zvládám ale Matika mi nejde.Tak nestíhám a to ještě hraji hu Knight Fight.Tet jsem přidala tři nové články tak at se vám líbí jinak přeju hezkí zbytek víkendu =)

Triany

Věštění z Kostek

2. května 2009 v 12:55 | Triany |  Věštění
Kostky sevři do obou dlaní,mysli na svou otázku,proklepej a hod na stůl.Co ti vyšlo?
1:1Máš dobré šance na to,aby zvládla všechno sama!Přesto naslouchej každému,kdo ti dá dobrou radu.
1:2Nenech se znejistit a dodeej si odvahy.Pečlivě si naplánuj svoj edalší kroky,které bys pak mohla dovést do zdárného konce.
1:3Tahle kombinace neznamená nic dobrého.Přesto nestrkej hlavu do písku a zkus najít řešení.Bud ale opatrná a nevěř hned všemu,co ti kdo napovídá
1:4Tvoje názory nebere nikdo vážně.Nevzdávej to,a naopak všem ukaž,že si za nimi stojíš.
1:5Jsi na nejlepší cestě,jak vyváznout ze šlamastiky s relativně čistým štítem.Chce to ale trochu trpělivosti
1:6Máš vedle sebe ochránce,na kterého je spoleh.Ukaž mu,že si toho vážíš a dokážeš mu to vrátit,když to bude potřebovat
2:2Ty máš všude dveře otevřené.Jen se neboj víc ukázat,že máš smysl pro zodpovědnost
2:3Někdo je proti tobě.Nemusíš mít ale strach-když budeš hrát férově,vítězství bude na tvé straně
2:4Toužíš zažít úspěch.Zapátrej v sobě,co by tě mohlo učinit šťastnou a pak se vydej k vytouženému cíli
2:5Tvoje parta za tebou stojí.Dává ti sílu a ty díky ní všechno zdárně překonáš
2:6Není důvod si nevěřit,chce to jen trochu zapracovat na svém sebevědomí
3:3Dočkáš se brzy úspěchu.Nechlub se s ním ale hned každému na potkání,jinak ti budou ostaní závidět
3:4Láká tě dobrodružství.Ale než se do nějakého pustíš,měla bys prozkoumat i případná nebezpčí
3:5Stůj si za svým slovem,ať nezklameš někoho,kdo ti důvěřuje
3:6Někdo v tvém okolí potřebuje pomoc.Pokud víš,kdo to je,nabídni mu ji,ale nikomu neříkej o jeho probléu
4:4Hlavu vzhůru!V žádném případě se nezvdávej.K vytouženému cíli ale nedojdeš hlavou proti zdi.
4:5Romantika je sice krásná věc,ale občas je nutné otevřít oči a neztratit pevnou půdu pod nohama
4:6Zamysli se nad tím,jestli jsi vždycky upřímná sama k sobě i ke svému okolí
5:5vyplatí se ti každé nasazení sil.Nenech se odradit jakýmkoli neúspěchem-tvoj evýdrž bude odměněna
5:6Dostaneš báječný dárek!Možná že ho v první chvíli vůbec nedoceníš,ale časem budeš ráda
6:6Štěstí stojí před tvými dveřmi!Chop se ho oběma rukama,ať ti ho nevyfoukne někdo jiný!

Kouzelná studáka

2. května 2009 v 12:55 | Triany |  Lektvary a Kouzla
Pokud máš rád (-a) vodu a miluješ přírodní kouzla, tak zkus kouzelnou studánku. Kdo do ní hodí kamínek, tak tomu splní přání. Stačí na to jen mísa na studánku a pár kamínku z přírody.
Do mísy lij vodu a přitom říkej:
"Bublinkami studna šumí, roztodivná kouzla umí."
Potom vezmi kamínek, chvíli ho podrž v ruce a vtiskni do něj přání, aby byla studna silná a plnila přání toho, kdo do něj hodí nějaký kamínek. Potom ho hoď do studánky a zaříkávej:
"Vodních sil hluboké hájenství, skrýváte prazvláštní tajemství. Sílu této studni dejte, kouzlu mému požehnejte."
Tím studánku aktivuješ. Příště už jen někdo vezme kamínek, chvíli ho podrží v ruce a bude myslet na své přání. Vhodí jej do studánky a pak už jen může čekat na splnění přání. Kamínek si můžeš do studánky samozřejmě vhodit i Ty.

Astrální cestování - první šnůra projekce

2. května 2009 v 12:54 | Triany |  Tajemno
Lehl jsem si do své postele a přemýšlel o své nové teorii. Vypracoval jsem techniku projekce, kterou by mohli aplikovat slepí lidé. Techniku, která by nevyžadovala žádnou optickou vizualizaci. Přišel jsem s nápadem hmatových představ, kdy se k vytvoření tlaku na astrální tělo využívá hmatu, neboť tento smysl mají slepí lidé silně vyvinutý. Ležel jsem tak a dumal o tom několik minut, přičemž jsem se uvolnil a byl připravený k spánku.
Tehdy jsem se rozhodl to vyzkoušet, abych zjistil, jestli je to praktické. Neprováděl jsem žádná relaxační cvičení, zklidňující ani energetická cvičení. Chtěl jsem pouze vidět, dokáži-li pomocí této metody vyvinout tlak na své astrální tělo. Zdvihnul jsem své imaginární ruce a začal šplhat po šňůře, ruku přes ruku. Za okamžik jsem cítil pocit závratí v oblasti břicha a horní části trupu a mátožný pocit uvnitř kostí jako lechtání v rukou a nohou. Zastavil jsem všechny myšlenky a zaměřil jsem svou vůli na šplhání. Cítil jsem neobyčejný tlak vyvíjený na mé astrální tělo a má astrální hlava a horní část trupu se začaly uvolňovat a snažily se sledovat šňůru ve směru tlaku, který jsem vytvářel. Stále se vytahující jsem cítil, jak mé mozkové vlny poklesly na úroveň alfa rytmu a pocítil jsem silný pocit tíhy, jak jsem se propadnul do transu. Pokračoval jsem v tahání a stav transu se prohloubil, mé tělo bylo nyní ochromené. Stále jsem táhnul, čakry se otevřely a začaly vibrace. Byl jsem ohromen - prováděl jsem to teprve několik minut! Pokračoval jsem v tahání a mé astrální tělo brzy vyklouzlo z fyzického.
Bylo to úplně jiné než jakékoliv projekce, které jsem kdy prováděl. Zdálo se, že projekční reflex neměl čas projevit se a projektovat mne mimo tělo. Doslova jsem se vytáhnul ven sám. Vznášel jsem se nad svým fyzickým tělem, stále si vědom sebe sama v posteli.